Chương 1 Tập 1-Life 0

Màu sắc giống như mái tóc của người đó. Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn vào bàn tay đầy máu của mình. Mái […] Xem thêm

Chương 2 Tập 1-Life 1

Phần 1 [THỨC DẬY! THỨC DẬY MAU! ANH MÀ KHÔNG THỨC DẬY THÌ EM SẼ HÔ… HÔN ANH ĐÓ…] “…….Ummm.” Đó là tiếng báo thức […] Xem thêm

Chương 3 Tập 1-Life 2

Phần 1 “Uooooooooooooooo!” Giờ là nữa đêm và tôi đang đạp xe như điên. Với một lý do đơn giản. Tôi đang đi phát các […] Xem thêm

Chương 4 Tập 1-Life 3

Phần 1 “Haa…. Con đường dẫn đến thành công thật là gian nan.” Tôi đang nằm trong phòng nhìn lên trần nhà và hét lên. […] Xem thêm