Page 1 of 2
1 2

Chương 4 : Trùng Mạch. (3)

Lăng Tiếu nhìn mẫu thân rời đi, trong lòng thầm nghĩ: – Nương… Chờ xem, những ngày an nhàn của ngươi không xa nữa rồi. […] Xem thêm

Chương 11 : Sơ Chiến. (2)

Lưu Thủy Hành Vân! Người hầu kia phản ứng không kịp, ngay mặt bị Lăng Tiếu oanh cho một chưởng, thân thể lùi lại mấy […] Xem thêm

Chương 15 : Mua Binh Khí. (1)

Lăng Tiếu nói truyền liền truyền, cũng không có nói nhảm, dù sao hắn đã quyết định muốn quên đi quá khứ, toàn tâm toàn […] Xem thêm

Chương 24 : Tập Sát!​

Kim quang đầy trời, vô số thương ảnh chớp động, từng đạo huyền khí ngưng tụ thành thực chất tản ra quang mang sáng ngời […] Xem thêm

Chương 39 : Vũ Thí. (2)

Lăng Lệ ở một bên khẽ liếc Lăng Tiếu, sau đó lại chuyển đến trên đài. Trên đài, Lăng Hổ cũng dùng mãnh chiêu phản […] Xem thêm

Page 1 of 2
1 2